Arts

Sa anong sitwasyon makikita ang talinghagang ito


Answers

saintjean23

2 years ago Comment

anong talinghaga????????????????????