Fizyka

1. Gaz w cylindrze pod tlokiem otrzymał Q=100J ciepla, energia gazu wzrosła o U=70J. Jaka część ciepla zamieniela sie na pracę wykonaną przez gaz przeciwko silom zewnętrzynym?   2. Przy ogrzewaniu gazu doskonałego w stałej objetości jego cisnienie wzrasta o k=2%, przy zwiekszeniu temperatury o T=1K. W jakiej tem[peraturze znajdowal sie gaz?


Answers

Generic placeholder image

pompnik

Reply

1. Z I zasady termodynamiki:  ΔU = Q - W     ---->     W = Q - ΔU = 100 - 70 = 30 J   W/Q = 30/100 = 0.3 = 30%   2. Dla przemiany izochorycznej: p1/T1 = p2/T2 Z zadania wiadomo, że:  p2 = (1+k)*p1,      k = 0.02 ,        T2 = T1 + T   p1/T1 = (1+k)*p1/(T1 + T) (1+k)*T1 = T1 + T k*T1 = T T1 = T/k = 1/0.02 = 50 K = -223°C

Leave a Answer


Please use only default html tags.