Chemia
kamilkamil96

1. Zapisz równanie reakcji addycji jodowodoru do propenu? 2. Zapisz równanie reakcji eliminacji jodowodoru z 1-jodopropanu 3. Napisz pierwszy etap reakcji propanu z chlorem, nazwij ten typ reakcji oraz podaj nazwe produktu tego procesu 4. zapisz reakcji otrzymywania metanu w wyniku hydrolizu węgliku węgla

+1
(1) Odpowiedź
ewelcia1992

1.  [latex]CH_3CH=CH_2 + HI\rightarrow CH_3CHICH_3 [/latex]  2.  [latex]CH_3CH_2CH_2I + NaOH\xrightarrow{alkohol}CH_3CH=CH_2+ NaI + H_2O[/latex]  3. jest to substytucja wolnorodnikowa, produktem jest 2-chloropropan i chlorowodór:  [latex]CH_3CH_2CH_3 + Cl_2\xrightarrow{h\nu}CH_3CHClCH_3 + HCl[/latex]  4. tu chyba powinien być węglik glinu, a nie węglik węgla ;)  [latex]Al_4C_3+ 12H_2O\rightarrow 4Al(OH)_3 + 3CH_4[/latex]  proszę :)

Dodaj swoją odpowiedź