Matematyka

1.Liczba a=25pierwiastek 3 stopnia z 5 jest równa liczbie. 2.Liczba 2 log5+log4 jest rowna 3.Kwote 2000zł wpłacono do banku na 3 lata.Kapitalizacja odsetek dokonywana co pół roku o rocznej stopie procentowej 4% Po trzech latach otrzymamy kwote. 4.Liczba odwrotna do liczby 5 do 2/3 jest 5.Zbiorem rozwiazan nierównosci [x-6]MNIEJSZE LUB ROWNE 2 JEST.  


Answers

Generic placeholder image

gorngothic

Reply

1. a=25[latex]\sqrt[3]{5}=5^2*5^{\frac{1}{3}}=5^{\frac{7}{3}}[/latex] 2. 2*log5+log4=log(25*4)=log100=2 3. 2000*1,02^6=2252,32 zł  - około 4. [latex]5^{-\frac{2}{3}} [/latex] 5. Ix-6I<=2 x-6<=2  i x-6>=-2 x<=8  i  x>=4 x należy do zbioru <4;8>

Generic placeholder image

paulina99

Reply

1. a=25 do potęgi 1/3 2. log5 do potęgi 2 + log4 = (log20 do potęgi 2)do potęgi 4 + log20 do potęgi 5 = log 20 do potęgi 8 + log20 do potęgi 5 = log20 (8 razy 5) = log20 z 40 = 1/2 3. Ko = 2000zł p = 4 p' = 2 n = 6 Kn= ? Kn= 2000 ( 1+ \frac{p'}{100}  ) do potęgi n K6= 2000 ( 1 + \frac{2}{100} ) do potęgi 6 K6= 2000 ( 1 + 0,06 ) do potęgi 6 K6= 2000 ( 1,06 ) do potęgi 6 K6= 2000 ( 1,41851) K6= 2837,03 zł ;))   4.     1       2 --- =  ----          1 razy 3 = 2 razy 5       3=10   10/3= 3 i 1/3 5       3   5.   x-6 < 2 x > 2+8 x > 10     Może być kilka drobnych błędów, ale myślę , że jest oki . ;))  

Leave a Answer


Please use only default html tags.