Matematyka

A*(logH)^2 + B*(1/T)^2 + C*(log H)*(1/T) + D*(log H) + E*(1/T) -1 = 0

znam A,B,C,D,E,T , potrzebuje mieć te równanie w postaci:

log H = .......


Answers

adi0194

1 rok temu Comment

Wystarczy zrobić podstawienie
[latex]\log{H}=x[/latex]
dla uproszczenia wprowadzę też następujące współczynniki
[latex]\tilde{A}=A\\ \tilde{B}=C/T+D\\ \tilde{C}=B/T^2+E/T-1\\ \tilde{A}x^2+\tilde{B}x+\tilde{C}=0[/latex]
jest to równanie kwadratowe, które można bez problemu rozwiązać:
[latex]x_{1,2}=\frac{-\tilde{B}\pm\sqrt{\Delta}}{2\tilde{A}}\\ \Delta=\tilde{B}^2-4\tilde{A}\tilde{C}[/latex]

pozdrawiam

  ---------------
"non enim possumus quae vidimus et audivimus non loqui"