Fizyka

Fizyka

ze wzoru wyznacz v t= tzero/√1v²/c²

Fizyka

ze wzoru wyznaczyć v W= hf-1/2mv²

Fizyka

Jakie pomiary wykonuję się w domu i czego

Fizyka

Jakie pomiary wykonujemy w domu i czego

Fizyka

W jakich zawodach wykonuję się pomiary i czego

Fizyka

Podaj ciała fizyczne wykonane z conajmniej 3 substancji.

Fizyka

czy woda jest substancją fizyczną?