WOS

Co to jest redystrybucja dochodu narodowego?


Answers

Generic placeholder image

Konto usunięte

Reply

Redystrybucja, wtórny podział dochodów społeczeństwa dokonujący się za pośrednictwem budżetu państwa. Przebiega wielopłaszczyznowo i polega na obciążeniu działalności gospodarczej oraz dochodów wszystkich podmiotów gospodarczych różnymi rodzajami podatków i opłat, stanowiących dochód budżetu państwa. Stają się one źródłem finansowania dochodów tych grup społecznych, które nie uzyskują ich z udostępniania czynników wytwórczych (emeryci, bezrobotni i in.), oraz wytwarzania dóbr i usług publicznych, tj. tych, które są przekazywane społeczeństwu nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, np. bezpłatna służba zdrowia, administracja publiczna, obronność.

Generic placeholder image

buśka125

Reply

Jest to powtórny podział dochodów ludzi,jest to proces wielopłaszczyznowy,polega to mniej wiecej na obciążaniu danej działalnosci gospodarczej różnymi podatkami i opłatami.

Leave a Answer


Please use only default html tags.