Fizyka

Dwuatomowy gaz doskonały pod ciśnieniem 350hpa ma gestosc 0,4kg/m^3. Wyznacz predkosc fali dzwiekowej w tym gazie.


Answers

adi0194

1 rok temu Comment

Metoda I
Piszę gotowy wzór

[latex]\mathcal{V}=\sqrt{\frac{\kappa p}{\rho}}[/latex]

dla gazu dwuatomowego mamy 5 stopni swobody więc
[latex]\kappa=1+\frac{2}{5}=\frac{7}{5}\\ \mathcal{V}=\sqrt{\frac{7/5\cdot 350hPa}{0.4kg/m^3}}=350m/s[/latex]

Metoda II
Startuję w ogólnego wzoru na prędkość dźwięku w gazie
[latex]\mathcal{V}=\sqrt{\frac{K}{\rho}}[/latex]
gdzie K to współczynnik sprężystości objętościowej. Jeśli gaz jest doskonały i sprężania następuje adiabatycznie wtedy
[latex]pV^\kappa=const\\ K=-V\frac{\partial p}{\partial V}=\kappa p[/latex]
co prowadzi do wzoru napisanego ex cathedra w metodzie I.

pozdrawiam

  ---------------
"non enim possumus quae vidimus et audivimus non loqui"