Historia

Jakie skutki działań księcia Kazimierza Odnowiciela wpłynęły na duchowieństwo?


Answers

Generic placeholder image

laki5

Reply

przede wszystkim  większe przywileje pozwalały duchowym na więcej czasem niż szlachta, więcej kościołów pozwoliło na większą ilość duchowych czyli większenie szkolnictwa

Leave a Answer


Please use only default html tags.