Polski

Legenda o świętym Aleksym . 1.Wymień bohaterów opowiedzianej historii. Określ ich status społeczny  2. Jakie znaczenie dyktatyczne ma to, że ascezę wybrał człowiek zamożny 3.Podaj motywy postępowania księcia. Przedstaw skutki wyboru Aleksego dla członków jego rodziny 4.Wskaż w tekście elementy charakterystyczne dla utworu hagiograficznego. 5. Opisz relację między Aleksym a jego rodzicami oraz Aleksym a Famijaną. Czy we współczesnych rodzinach są one podobne? Odpowiedź uzasadnij.      PROSZĘ O ROZBUDOWANE ODPOWIEDZI.


Answers

pomocna1234

6 lat temu Comment

Best answer

1 . Famiana - córka carska Eufamian -  ojciec Aleksego , Aglae -  matka Aleksego , pobożna kobieta    2. Powołanie Aleksego pokazuje , że bez wględu na status społecznym można pomóc innym i poddac się woli Pana . Przez swoją decyzję nie chce on być sławny , chce po prostu żyć z miłości do Boga i tylko nią się kierować w życiu .
  3.Omawiając postać s.w Aleksego koniecznie nalezy pamiętać , że w średniwieczu panowało autentyczne przekonanie , iż cierpienie daje gwarancję wiecznego szczęścia .  Rodzina miała za złe swojemu synowi przez to co wybrał , jednak jego małżonka nigdy nie miała mu niczego za złe i wiecznie pozostała mu wierna .   4. Hagiografia - nurt literatury średniowiecznej, który zajmował się opisem żywotów świętych.  W tekście  pokazana jest wielka asceza Aleksego , który odrzuca świat materii dla Boga i wiecznego szczęścia w niebie . Celem takiej postawy było , oprócz doskonalenia w sobie cnoty i pobożności , uzyskanie zbawienia i osięgnięcie świętości już na ziemi . ( fragmenty - jak wykrzeka się swojego dobra )   5. Relacje między Aleksym a bliskimi  były na początku bardzo dobre , wszyscy  pragnęli szczęścia Aleksego . Od najmłodszych lat był wychowywany w dobrobycie i pobożności . Kiedy zwarł związek z Famijaną wiedział, że nie potrafi jej krzywdzić odchodząc i nie chcąc nikogo krzywdzić . Myślę , że  w dzisiejszym świecie  ludzie nie potrafiliby wyrzec się swoich dobroci materialnych i oddac się Bogu , byłoby to za duże wyrzeczenie .