Historia

Odpowiedz, kto i w jaki sposób rządził państwem egipskim. Potrzebne na już!


Answers

Generic placeholder image

lika987

Reply

Starożytnym Egiptem rządził Faraon czyli był ich najważniejszym władcą tym , który sprawował władzę absolutną czyli sprawował władzę ustawodawczą , wykonawczą i sądowniczą , był najważniejszym kapłanem w całym Egipcie , przez mieszkańców był traktowany jako Bóg według ich wierzeń. Wierzyli że był synem Boga Słońca Ra. Żaden mieszkaniec starożytnego Egiptu nie mógł stawiać się na równi z Faraonem , to on wydawał rozkazy , wyroki. 

Leave a Answer


Please use only default html tags.