Religia

odpowiedz na pytania : 1.dlaczego chcesz przyjąć sakrament Bierzmowania ? 2. Czym uzasadnisz potrzebę poważnego przygotowania się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania ? 3. Co należy uczynić, aby dar otrzymanego w sakramencie Bierzmowania Ducha Świętego służył twojemu rozwojowi ?    


Answers

Generic placeholder image

Megas

Reply

1. chcę przyjąć sakrament bierzmowania ponieważ on jest jakby zapieczętowaniem tym że jestem dorosłym chrześcijaninem. on jako jeden z sakramentów daje duzo łask, bez któeych nie będę mogła się rozwijać pod względem religijnym, szczególnie w praktyce. bez tego sakramentu nie będę mogła zawrzeć zwiazku małżeńskiego, być chrzestną i ochrzcić swojego dziecka.   2.poważne przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest spowodowane tym, że jest ono jakby potwierdzeniem dorosłości chrześcijańskiej, która ma owocować w praktyce. jest to także przyjęcie krzyżma od biskupa, któro pieczętuje otrzymane dary od Ducha Świętego.   3.aby te dary słuzyły mojemu rozwojowi, to przede wszystkim trzeba sie o to midlis do samego Ducha Świętego, nie tylko w czasie przyjmowania i jakis czas po, ale również przez całe życie, bo tylko one oznaczaja Jego pełnię.

Generic placeholder image

Lila120

Reply

1. Chcę się stać prawowitym świadkiem Chrystusowym, a oprócz tego żyć wg przykazań boskich. Przez bierzmowanie również dostanę pomoc łaski Bożej, która jest mi potrzebna do właściwego postępowania i wypełniania posłannictwa. 2. Mogę uzasadnić tą potrzebę chęcią naśladowania Pana i moją głęboką wiarą w niego. Wiem, że przez to będę bliżej Niego i stanę się bardziej podobna do mojego Zbawcy. 3. Należy wykorzystać daną nam łaskę uczynkową, która skłania nas abyśmy swą wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i wg niej żyli.

Leave a Answer


Please use only default html tags.