Chemia

Płytkę cynkową o masie 50g zanurzono do r-ru azotanu(V) srebra. Po zakończeniu reakcji masa płytki wynosiła 51g. Dlaczego? Czyżby Ag "obkleiło się" wokół płytki?


Answers

kuba20102001

2 lata temu Comment

Witaj :)

dane:
m1 = 50g
m2 = 51g
M(Zn) = 65,39g = M1
M(Ag) = 107,87g = M2
Δm = m2 - m1 = 51g - 50g = 1g

szukane:
m' = masa rozpuszczonego Zn
m" = masa osadzonego Ag na płytce Zn

* metal aktywny Zn wypiera mniej aktywny Ag z roztworu AgNO3, co
  skutkuje przechodzeniem Zn do roztworu w postaci Zn²⁺ oraz osadzaniem
  się Ag⁺ w postaci metalicznego Ag (w postaci lustra srebrnego lub czerni
  srebrowej) na płytce Zn,

* Zn + 2 AgNO3 ---------> 2 Ag↓ + Zn(NO3)
  Zn°   +    2 Ag⁺ ----------> 2 Ag⁰↓   +    Zn²⁺
  65,39g                             2 *107,87g

* rozpuszczeniu się 65,39g Zn towarzyszy zmiana  masy płytki Zn równa
  2 *107,87g - 65,39g = 150,35g, a zatem:
  65,39g Zn.....................105,35g
        m'....................................1g
  ------------------------------------------
m' = 65,39g *1g / 150,35g = 0,4349g Zn = 0,4349g / 65,39 g/mol =
= 0,006651 mola Zn ubywa z płytki Zn,

* z reakcji widać, że liczba moli osadzonego Ag jest 2 razy większa, co
  oznacza, że jego masa m'' wynosi 2 *0,006651mola *107,87g/mol =
  = 1,4349g Ag

* Δm = m'' - m' = 1,4349g Ag - 0,4349g Zn = 1,0000g
                                                                                                c.b.d.o

Zmiana masy płytki Zn nie wynika z "obklejenia się" na niej Ag, lecz
z "zastąpienia" ubytku rozpuszczonego 0,4349g Zn (metalu lżejszego)
przez osadzony 1,4349g Ag (metalu cięższego) w wyniku reakcji
elektrochemicznej.

Semper in altum
Pozdrawiam :)