Chemia

Płytkę cynkową o masie 50g zanurzono do r-ru azotanu(V) srebra. Po zakończeniu reakcji masa płytki wynosiła 51g. Dlaczego? Czyżby Ag "obkleiło się" wokół płytki?


Answers

Generic placeholder image

kuba20102001

Reply

Witaj :) dane: m1 = 50g m2 = 51g M(Zn) = 65,39g = M1 M(Ag) = 107,87g = M2 Δm = m2 - m1 = 51g - 50g = 1g szukane: m' = masa rozpuszczonego Zn m" = masa osadzonego Ag na płytce Zn * metal aktywny Zn wypiera mniej aktywny Ag z roztworu AgNO3, co   skutkuje przechodzeniem Zn do roztworu w postaci Zn²⁺ oraz osadzaniem   się Ag⁺ w postaci metalicznego Ag (w postaci lustra srebrnego lub czerni   srebrowej) na płytce Zn, * Zn + 2 AgNO3 ---------> 2 Ag↓ + Zn(NO3)   Zn°   +    2 Ag⁺ ----------> 2 Ag⁰↓   +    Zn²⁺   65,39g                             2 *107,87g * rozpuszczeniu się 65,39g Zn towarzyszy zmiana  masy płytki Zn równa   2 *107,87g - 65,39g = 150,35g, a zatem:   65,39g Zn.....................105,35g         m'....................................1g   ------------------------------------------ m' = 65,39g *1g / 150,35g = 0,4349g Zn = 0,4349g / 65,39 g/mol = = 0,006651 mola Zn ubywa z płytki Zn, * z reakcji widać, że liczba moli osadzonego Ag jest 2 razy większa, co   oznacza, że jego masa m'' wynosi 2 *0,006651mola *107,87g/mol =   = 1,4349g Ag * Δm = m'' - m' = 1,4349g Ag - 0,4349g Zn = 1,0000g                                                                                                 c.b.d.o Zmiana masy płytki Zn nie wynika z "obklejenia się" na niej Ag, lecz z "zastąpienia" ubytku rozpuszczonego 0,4349g Zn (metalu lżejszego) przez osadzony 1,4349g Ag (metalu cięższego) w wyniku reakcji elektrochemicznej. Semper in altum Pozdrawiam :)

Leave a Answer


Please use only default html tags.