Chemia
abq

podaj nazwę związku chemicznego. Oblicz stosunek masowy pierwiastków a. n203 b,fe2s3

+1
(1) Odpowiedź
juuluus

a) N₂O₃- jest to tlenek azotu (III) mN=2*14u=28u mO=3*16u=48u stosunek N/O=28u/48u=7/12 Odp. Stosunek masowy w tlenku azotu (III) wynosi 7:12 b)Fe₂S₃- jest to siarczek żelaza (III) mFe=2*56u=112u mS=3*32u=96u stosunek Fe/S=112u/96u=7/6 Odp. Stosunek masowy w siarczku żelaza (III) wynosi 7:6.

Dodaj swoją odpowiedź