Fizyka

Predkosc dźwięku w powietrzu wynosi 340m/s. Wyznacz wartosc najmniejszej częstotliwości fali stojącej powstajacej w itwartej z obu stron rurze i dlugosci 17cm


Answers

Pato00

1 rok temu Comment

[latex]f= \frac{340m/s}{2*0,17m} =\frac{340m/s}{0,34m} =1000Hz[/latex]