Język angielski

Proszę o napiesanie po anglelsku : NIE TRANSLATOR!!   1. Jak masz na nazwisko? 2. Jak ona ma na nazwisko? 3. Jak on ma na nazwisko? 4.Skąd pochodzisz? 5. Skąd ona pochodzi? 6.Skąd on pochodzi? 7.To jest kwaśne! 8.Spróbuj 9. Nie wiem 10.On jest amerykaninem 11. One są brytyjkami 12. Czy Nowy York jest stolicą USA ? 13. Nie,Nowy York nie jest stolicą USA ale jest duzym miastem 14. Londyn jest stolicą Angli. 15. Co to jest ?  (z bliska)  - nie wiem o co chodzi ale tak mam napisane 16.To jest książka 17. Co to jest ?  ( z daleka) 18. To jest stół    


Answers

Generic placeholder image

Godek19

Reply

1. What's your surname? 2. What's her surname? 3. What's his surname? 4. Where are you from? 5.  Where is she from? 6. Where is he from? 7. This is sour! 8. Try 9. I don't know. 10. He's an American. 11. They're British. 12. Is New York the capital of USA? 13. No, New York isn't the capital of USA, but it's a large city. 14. London is the capital of England. 15. What's this? 16.This is a book. 17. What's that? 18. That is a table.

Generic placeholder image

aliss0on

Reply

1. What is your surname ? 2. What is she surname ? 3. What is he surname ? 4. Where are you from ? 5. Where are she from ? 6. Where are he from ? 7. It is sour. 8. Try. 9. I don't know. 10. He is Americian. 11. They are British. 12. If New York is a capital USA ? 13. No, New York isn't capical, but is big city. 14. London is capital of England. 15. What is this ? 16. This is book. 17. What is that ? 18. That is table.     Myślę, że jest dobrze.   Nie pisałam z translatorem , bo bardzo dobrze umiem ANGIELSKI.   licze na naj ;)    

Leave a Answer


Please use only default html tags.