Polski

Przeczytaj fragment Wielkiej Księgi młodego filozofa a następnie wykonaj polecenia pod tekstem. Klasa 6, słowa z uśmiechem, ćwiczenia 2, strona 12 ! Potrzebuję to na teraz ! Proszę !
Polecenie :
Ułóż wypowiedzenia bez osobowej formy czasownika, które poinformują o treści każdej części i zapisz je w wyznaczonych miejscach.


Answers

death

2 lata temu Comment

Coooooooooooooooooooooooo?!?!?!