Matematyka
królewnaśnieżka03

zapisz dwie dwucyfrowe liczby podzielne przez 9 a)oblicz i wpisz w kratke: sume tych liczb................... różnicę tych liczb............…… iloczyn tych liczb………………… b)jeżeli zdanie jest prawdziwe ,wpisz w okno literę P,jeżeli fałszywe literę f suma wypisanych liczb jest podzielna przez 9 różnica wypisanych liczb jest nieparzysta. liczba 9jest dzielnikiem różnicy wypinych liczb iloczyn wypisanych liczb jest wielokrotnością 9

+1
(1) Odpowiedź
MaRRtin

18+27=45 27-18=9 18x27+486

Dodaj swoją odpowiedź