Алгебра

решите систему уравнений х-у=2 х в квадрате - у в квадрате=17


Answers

Generic placeholder image

мила8

Reply

[latex]x-y=2 \\ x^{2} -y ^{2} =17 \\ \\ x=2+y \\ (2+y) ^{2} -y ^{2} =17 \\ 4+y ^{2} +4y-y ^{2} =17 \\ 4y=17-4\\4y=13 \\ y=3.25\\x=2+3.25=5.25 \\ \\ \left \{ {{y=3.25} \atop {x=5.25}} \right. [/latex]

Leave a Answer


Please use only default html tags.